SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA
I
SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Novosti

Medjunarodne aktivnosti nase Sekcije


 

European Federation of the Psychiatric Trainees (EFPT)

Zasad postoji tek nekoliko interancionalnih organizacije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije. U Europi djeluje Europska federacija specijalizanata psihijatrije, European Federation of the Psychiatric Trainees (EFPT) koja je primjer dobro organiziranog udruženja mladih stručnjaka. EFPT vrlo usko surađuje sa psihijatrijskom sekcijom Europskog udruženja medicinskih stručnjaka (Psychiatry Board of the European Union of Medical Specialist (UEMS). EFPT ima 20 zemalja članica i 1 zemlju kandidata. Predstavnici zemalja članica se redovito sastaju na godišnjim forumima. Predstavnici zemalja na EFPT forumima su obično delegirani od strane nacionalnog udruženja specijalizanata i/ili mladih psihijatara, ovisno o ustroju u svakoj pojedinoj zemlji. Svaku zemlju predstavljaju najviše 2 kandidata, ali svaka zemlja ima samo jedan glas prilikom glasanja. Svaka zemlje mora imati delegate na barem dva uzastopna Foruma da bi stekla pravo članstva. Od 2008. godine, na forumu u Gotebörgu, Hrvatska je stekla pravo na članstvo u EFPT-u. Forum EFPT-a se održava u zemlji iz koje dolazi trenutni predsjednik. Godine 2009. održan je Forum u Cambridgeu u Velikoj Britaniji (EFPT Forum 2009) i našu zemlju su predstavljale dr. Iva Rakoš, dr, Dubravka Galez-Miheldinec i dr. Nikolina Jovanović. Aktualna predsjednica EFPT-a je dr.sc. Martina Rojnić-Kuzman. Sljedeći Forum će se održati u lipnju 2010. godine u Dubrovniku.

Vise o tome ovdje.

 

World Psychiatric Association Young Psychiatry Council (WPA-YPC)

Na svjetskoj razini sekcije mladih psihijatara djeluju pod okriljem World Psychiatric Association (WPA), koja okuplja mlade predstavnike nacionalnih udruženja psihijatara koja su članovi WPA. U našoj zemlji to je Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD). WPA je razvila program “Institutional Program to Promote the Professional Development of Young Psychiatrist” s ciljem razvijanja mreža stručne i znanstvene suradnje. Mladi psihijatri ili specijalizanti mogu sudjelovati u tom programu kao predstavici zemlje (representative) ili kao stipendisti na kongresu (fellow). Predstavnici, koji mogu biti predstavnici nacionalnih udruženja mladih psihijatara i specijalizanata zemlje, biraju se na tri godine, te su dio WPA Young Psychiatry Council (YPC). YPC-WPA se sastaje svake tri godine. Aktualni predstavnik naše Sekcije je dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, a prošli dr.sc. Igor Filipčić. Dosadašnji stipendisti su bili dr.sc. Martina Rojnic Kuzman (Kairo, 2005) i Nikolina Jovanovic (Prag, 2008).

Copyright © 2019 HPD - Mladi psihijatri / Powered by mojCMS.