SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA
I
SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Novosti

Cavtat 2006


Simpozij Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske se održavao 06. listopada tijekom trajanja IV Hrvatskog psihijatrijskog kongresa od 04 – 08. listopada 2006. godine u Cavtatu.

 Cilj simpozija bio je ustvrditi aktualne probleme edukacije specijalizanata psihijatrije u Hrvatskoj, te usporediti ih s problemima specijalizanata psihijarije u drugim zemljema. U tom svojstvu smo na simpozij pozvali nekoliko mladih i aktivnih stranih predavača kao što su Kay Treichel, psihijatra i bivšeg predsjednika EEPT, trenutno zaposlenog u Mental Health Trust, London, Velika Britanija, te člana organizacijskog odbora programa mladih psihijatara na Eurposkim psihijatrijskim kongresima, Radwu Said Abdelazim, psihijatra iz Kliničke bolnice u Kairu, Egipat, aktulnu predsjednicu WAYPT, Elżbietu Trypku, psihijatra iz Kliničke bolnice u Wroclawu, Poljska, Philippa Kuwerta, psihijatra - psihoterapeuta s Kliničke bolnice u Greifswald, Njemačka i Andreja Marušiča, psihijatra iz Sveučilišta iz Kopra, Slovenija.

Svi troškovi koji uključuju adinistrativne, zakup kongresne dvorane, te troškove registracije, smještaja i puta za strane predavače su bili pokriveni zahvaljujući donacijama Hrvatskog psihijatrijskog društva, te farmaceutskih tvrtki (Lundbeck Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Lek Zagreb, Krka-Farma d.o.o., Eli Lilly (Suisse) S.A., Janssen Cillag, Novartis Pharma Services Inc.)

Simpozij se odvijao u dva dijela. Znanstveni dio se održao 05. listopada 2006. Nakon pozdravnog govora prof.dr.sc. Ljubomira Hotujca, uslijedilo je šest predavanja, od kojih su prva četiri bila usmjerena na probleme vezane uz edukaciju specijalizanata psihijatrije, te na ulogu organizacije Mladih psihijatra u različitim zemljama u poboljšanju postojeće edukacije specijalizanata i mladih specijalista psihijatrije. Druga dva predavanja obuhvaćala su teme područja interesa i trendove u psihijatriji važne za mlade stručnjake. Moderatori simpozija bili su članovi Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Martina Rojnić Kuzman, Nikolina Jovanović, Domagoj Vidović i Igor Filipčić.

Socijalni program je uključivao svečanu večeru i jednodnevni izlet u Dubrovnik i Lokrum.
U daljnjem tekstu slijede skraćene verzije svih predavanja.

U prvom predavanju pod nazivom "Problems of residency training in Croatia: study results", Martina Rojnić Kuzman je predstavila rezultate istraživanja koje su provodili članovi Sekcije u većini psihijatrijskih centara u Hrvatskoj. U istraživanje, koje se provodilo putem ankete, uključeno je 91 osoba, mladih specijalista ili specijalizanata psihijatrije. Rezultati i rasprava temeljeni su na obradi podatka dobivenih iz ankete, i to općih podataka, podataka o kliničkim i znanstvenim interesima i ciljevima, te objektivnim i subjektivnim parametrima kvalitete edukacije. Planiramo rezultate objaviti u stučnim časopisima.

U svojoj prezentaciji pod nazivom "How to be successful with National and International Networks for Young Psychiatrists and Trainees" Kay Treichel je pokušao dati presjek vlastitih iskustava u osnivanju Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije na nacionalnoj (kroz razvoje Njemačke Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatre) i internacionalnoj razini (kroz razvoj EFPT), s posebnim osvrtom na pravila koje bi trebalo slijediti kako bi se izbjegle potencijalne pogreške tijekom osnivanja i vođenja takve organizacije.

U svojoj prezentaciji pod nazivom "Young Psychiatrists: National organizations - Regional organizations - WPA - WAYPT and what else?", Radwa Said Abdelazim je objasnila postojeće modele nacionalnih i internacionalnih organizacija, na primijeru Egipatske Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije te WAYPT, kroz njihovu povijest, nedavna zbivanja, pozivajući nas na uključivanje u njihove sadašnje projekte. U predavanju pod nazivom "New reality – challenges or problems for young psychiatrists in Poland", Elżbieta Trypka se usredotočila na promjene u poljskom edukacijom sustavu nakon 1989. godine, uključujući pozitivne (npr. poslijediplomski studiji, specijalizacije u trajanju od 5 godina, povećanje broja stručnih časopisa, dostupnost edukacija različitih internacionalnih tijela, kliničke studije, interdisciplinarni pristup) i negativne strane (npr. birokracija, nedovoljna novčana potpora za djelove specijalizacije, nedstana pravna riješenja, problemi u komunikaciji među psihijatrijskim školama Zapada i Istoka), te potencijalna riješenja.

U prezentaciji "Is Freud dead? The role of Balint group work and Psychoanalysis in psychiatric education today," Philipp Kuwert je istakao probleme specijalizacije iz psihijarije u postmodernom vremenu, kroz utjecaj pluralističkog pristupa bio-psiho-socijalne osi i medicinskih postupaka temeljenih na znanstvenim dokazima, i težnju za učinkovitošću u liječenju uz ograničene financijske izvore u zdravstvenom sustavu. Obzirom da takvi zahtjevi mogu prouzrokovati nesigurnost tijekom specijalizacije, predavač je predstavio primijer primjenjene psihoanalize kroz rad Balintovih grupa, što je dio specijalizacije iz psihijetrije u Njemačkoj.

U prezentaciji "Psychiatry of the rich vs. rich psychiatry", Andrej Marušič je pokušao razgraničiti idejne postavke na kojima se temelji psihijatrija bogatih i bogata psihijatrija kroz perspektivu sustava mentalnog zdravlja. Dajući niz primjera, predavač je istakao da potreba za razvijanjem takvih sustava u zemlji podrazumijeva uključivanje nevladinih organizacija koje trebaju dobiti mogućnost odlučivanja o pravcu budućeg razvoja mentalnog zdravlja.

Sveukupno gledajući, Simpozij Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske, imao je pozitivne odjeke na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Prisustvo stranih predavača podiglo je razinu značajnosti samog događaja, osobito zbog vrlo korisnih iskustava mladih kolega iz drugih zemalja tijekom stvaranja vlastitih nacionalnih organizacija. Podrška stranih mladih kolega koji su uspjeli uspješno razviti slične organizacije do zavidne razine od velike je važnosti za naš rad. Ipak, najpozitivniji rezultat Simpozija je novonastala inicijativa naših profesora za reorganizacijom postojećeg programa specijalizacije budući da su rezultati naše studije pokazali da većina specijalizanata i mladih specijalista smatra da su promjene u programu specijalizacije nužne.

 
Copyright © 2019 HPD - Mladi psihijatri / Powered by mojCMS.