SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA
I
SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Novosti

Natječaj


 

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA ZA 2010. GODINU SEKCIJE MLADIH  PSIHIJATRA

 

<<CECE 2010>> - nagrada za znanstveni i/ili stručni rad objavljen u 2010. godini u domaćim i inozemnim časopisima koji se referiraju u "Current Contents". Nagradu će dobiti mladi psihijatar/ica koji je prvi autor/ica na radu objavljenom u časopisu sa najvećim čimbenikom odjeka (engl. impact factor). od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine. Novčana nagrada iznosi 2000 kn.

 

<<PEHADE 2010>> - nagrada za magistarski i doktorski rad obranjen u 2010. godini. Nagrade će dobiti sve osobe koje su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine stekle naziv magistra ili doktora znanosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Novčana nagrada za magisterij iznosi 2000 kn, a za doktorat 3000 kn.

 

 

Uvjeti za prijavu na natječaj:

  • državljanstvo u Republici Hrvatskoj
  • status specijalizanta/ice psihijatrije ili maksimalno 7 godina
  • specijalističkog staža u psihijatriji
  • članstvo u Sekciji mladih psihijatara Hrvatske (može se i naknadno ostvariti)

 

Prijava treba sadržavati:

  • ispunjeni obrazac za prijavu
  • specijalizanti - presliku prve stranice specijalizantske knjižice
  • specijalisti - presliku potvrde o položenom specijalističkom ispitu
  • nagrada <<CECE>> - presliku rada kojeg prijavljujete na natječaj
  • nagrada <<PEHADE>> - presliku potvrde o stečenom statusu magistra ili doktora znanosti

 

Rok za prijavu na natječaj je 15. ožujak 2011. godine.

 

Copyright © 2019 HPD - Mladi psihijatri / Powered by mojCMS.