SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA
I
SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Novosti

Arhiva


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziv na Izbornu skupštinu, koja se održala na dan 5. lipnja 2009, petak, u 17 sati, u Dvorani Hahn, Edukacijski Centar na KBC
Zagreb. Na Izbornoj skupštini su izabrani novi članovi Odbora Sekcije, za naredne dvije godine.
 
Nakon izborne Skupštine održat ce se prvi sastanak novog Odbora.
 
Dnevni red Izborne Skupštine:
-kratko izvješće o dosašnjem radu Sekcije
-prava i obveze članova Odbora
-Izbor po jedinicama
-Primopredaja Predsjednika
-Prvi sastanak novog Odbora s izborom funkcija Blagajnik, Tajnik,
-Predstavnik Sekcije HPD
 
Izbor će se održavati po sljedećim Izbornim jedinicama:
 
1. KBC Osijek,  Našice, Požega, Slavonski brod,  Vukovar, Vinkovci
2. Bjelovar, Virovitica, Varaždin, Koprivnica, Čakovec
3. KBC Rijeka, PB Rab, PB Lopača
4. Istra
5. PB Ugljan, Zadar, Knin, Šibenik, Gospić
6. KBC Split, Dubrovnik
7. PB Ivan Barbot - Popovača
8. Medicinski fakulteti - znanstveni novaci
9. PB Vrapče, Zagreb
10. PB Sveti Ivan, Zagreb
11. KBC Zagreb
12. Ministarstvo obitelji, branitelja i medjugeneracijske solidarnosti
13. Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
14. KB Dubrava Klinika za psihijatriju, KB Sestre milosrdnice Klinika za psihijatriju
15. Prošli predsjednik 

Osim u slučaju kad je spečificno navedena ustanova - izborna jedinica obuhvaća sve psihijatrijske odjele i psihijatrijske službe u općim bolnicama i centrima na podrucju navedenog grada/regije.

Predstavnik izborne jedinice može biti specijalizant ili mladi psihijatar (do 40. godine ili do 7 godina specijalistickog staza). 

Napominjemo da ima 15 mjesta za članove Odbora, s time da jedno mjesto pripada prošlom predsjedniku, te jedno mjesto pripada budućem predsjedniku (ovaj mandat je to predstavnik Medicinskih fakulteta - znanstvenih novaka), te se stoga odabiru predstavnici na preostalih 13 aktivnih mjesta. 

Molimo sve zainteresirane da se konzultiraju s ostalim članovima Sekcije u svojoj Izbornoj jedinici i dogovore o kandidaturi. Takodjer preporucamo da o tome obavijeste voditelja psihijatrijske sluzbe (šefa odjela, predstojnika Klinike ili ravnatelja bolnice ovisno o tipu ustanove - opća bolnica, Klinika ili psihijatrijska bolnica). Moguce je potvrditi izbor dosadašnjeg predstavnika Izborne jedinice (za jedinice koje ga već imaju) ili poslati novog kandidata. Ukoliko se javi više od jednog predstavnika jedne teritorijalne jedinice, članovi Sekcije koji su prisutni na Izbornoj Skupštini odabiru prestavnika tijekom izborne Skupštine javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom, nakon 1-minutnog predstavljanja kandidata. Kandidat se predstavlja, te izlaže razloge radi čega bi htio biti predstavnik. 

MOLIMO SVE KANDIDATE DA NAJAVE SVOJU KANDIDATURU DO 1. LIPNJA 2009, putem E-mail psychiatry.croatia@gmail.com u kojem će navesti svoje ime, status (specijalizant/mladi psihijatar), ustanovu i izbornu jedinicu, te kontakt e-mail ili telefon. 

U iznimnim slučajevima, ukoliko kandidat za izbornu jedinicu ne može biti prisutan na dan Izborne Skupštine, takodjer je potrebno dostaviti

svoju kandidaturu na ovaj mail, te uz ostale podatke objasniti razloge sprijecenosti, te ostaviti svoj broj telefona kao kontakt.

Lista kandidata za nove clanove Odbora Sekcije za naredne dvije godine, po izbornim jedinicama:

1. KBC Osijek, Našice, Požega, Slavonski brod,  Vukovar, Vinkovci – kandidat Marko Tomičević
2. Bjelovar, Virovitica, Varazdin, Koprivnica, Čakovec – kandidat: Marija Kudumija Slijepčević
3. KBC Rijeka, PB Rab, PB Lopaca – kandidat: Tanja Grahovac
4. Istra – kandidat: Tomislav Peharda
5. PB Ugljan, Zadar, Knin, Sibenik, Gospic: kandidat Ante Bilić
6. KBC Split,
Dubrovnik: kandidat: Tomislav Franić
7. PB Ivan Barbot – Popovaca: kandidat: Ana Lušičić Manzoni
8. Medicinski fakulteti - znanstveni novaci: Nikolina Jovanović, budući predsjednik
9. PB Vrapče,
Zagreb – kanditat: Domagoj Vidović
10. PB Sveti Ivan,
Zagreb – kandidat: Vjekoslav Aljinović
11. KBC
Zagreb – kanditat: Aran Tomac
12. Specijalizanti Ministarstva obitelji, branitelja i
medjugeneracijske solidarnosti – kandidat: Sandra Mihelčić
13. Klinika za psiholosku medicinu, KBC Zagreb – kandidat: Dubravka Galez
14. KB Dubrava Klinika za psihijatriju, KB Sestre milosrdnice Klinika
za psihijatriju – kandidat: Iva Božićević
15. Prošli predsjednik: Martina Rojnić Kuzman
 

Svi kandidati su se prijavili prema naputcima, do 1. lipnja 2009. Kako imamo po jednog kandidata u svakoj Izbornoj jedinici očekujemo njihovu potvrdu na Izbornoj Skupštini na dan 5. lipnja 2009, petak, u 17 sati, u Dvorani Hahn, Edukacijski Centar na KBC Zagreb. 

Dnevni red Izborne Skupštine:
-kratko izvješće o dosadašnjem radu Sekcije
-prava i obveze clanova Odbora
-Izbor po jedinicama
-Primopredaja Predsjednika

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Članovi prvoga Odbora izabranog 2007 g.:

Aukst Margetić, Branka, PB Ivan Barbot, Popovača

Blažević Zelić, Sandra, Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka

Jovanović, Nikolina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Katić, Patricija, PB Rab

Kudumija Slijepčević, Marija, OB Bjelovar

Marčinko, Darko, Klinika za psihijatriju KBC Zagreb

Mayer, Nina PB "Sveti Ivan":

Nađ, Sanea, OB Virovitica

Peharda, Tomislav, OB Pula

Rojnić Kuzman, Martina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tomac, Aran, Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb

Vidović, Domagoj, PB "Vrapče"

Vodopija, Iva, OB Zadar   

Na Sastanku Odbora od 9.7.2007. izvršen je izbor članova za slijedeće funkcije:

  • Predsjednica: Martina Rojnić Kuzman

  • Dopredsjednica: Nikolina Jovanović

  • Tajnik: Aran Tomac

  • Blagajnica: Nina Mayer 

Počasni članovi Odbora: 

Igor Filipčić, Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb

Maja Bajs, Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb  

Članovi Odbora su izabrani na slijedeće dvije godine (9.7.2009). 

Zbog kontinuiranog neuključivanja u rad Sekcije, iz Odbora se isključuju 2 člana odabrana u prosincu 2005.

Na Sastanku Odbora od 17. prosinca 2008. u skladu s novim Pravilnikom, ukida se mjesto Dopredsjednik. U svojstu budućeg predsjednika izabrana je Nikolina Jovanović.

Copyright © 2019 HPD - Mladi psihijatri / Powered by mojCMS.