SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA
I
SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Novosti

In memoriam Patricija Katić


In memoriam Patricija Katić (1971- 2008)

 

 

Naša draga kolegica Patricija  Katić iznenada je preminula 3. veljače 2008. Patricija je bila vrlo aktivni član naše zajednice, zdušno je prihvaćala i provodila nove ideje, preuzimala inicijativu s velikim optimizmom, veseljem  i radnom energijom. Upravo zbog toga smo svi bili osupnuti viješću da je Patricija preminula tijekom operacije srca u Hustonu. Čak i oni koji su znali za Patricijinu cjeloživotnu borbu s teškom bolešću nisu bili pripremljeni na mogući loši ishod ove četvrte operacije na koju je morala otići. Svoje obaveze je i dalje izvršavala, svojim tegobama pristupala s nepresušnim optimizmom, govoreći kako joj odmaranje dobro dođe da bi mogla učiti. Svoju bolest nije podcjenjivala, ali joj se nije niti predavala. Patricija je bila autentična, otvorena, vesela i omiljena osoba.

Rođena je 1.1.1971. kao prva beba te godine u Rijeci. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila je također u Rijeci. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje Medicinski fakultet u Rijeci te se po završetku fakulteta i položenog državnog ispita zapošljava kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja Delnice 1998.god. Zatim također radi kao liječnik opće medicine u ambulanti na Krku te se nakon toga zapošljava u faremaceutskoj kompaniji Knoll. 2002.god zapošljava se u Psihijatrijskoj bolnici Rab na mjestu odjelnog liječnika na forenzičnom odjelu. Na specijalizaciju iz psihijatrije kreće 2006.god nakon četverogodišnjeg sekundarijata. Tijekom svog rada uvijek je težila stručnom i znanstvenom usavršavanju te je 2005.god. upisala poslijediplomski znanstveni studij iz biomedicine u Rijeci. Tijekom rada u Psihijatrijskoj bolnici Rab započela je edukaciju iz grupne analitičke terapije, gdje je prepoznala svoj veliki afinitet za psihodinamsko razumijevanje psihijatrije. Želeći se na najpotpuniji mogući način izgraditi u tom smislu nije pristajala na polovična rješenja, te je 2007. godine započela edukaciju iz psihoanalitičke psihoterapije, a nedugo zatim započela vlastitu psihoanalizu. 2008. godine upisala je i stručni poslijediplomski studij iz psihoterapije u Zagrebu. Od dolaska u Psihijatrijku bolnicu Rab izuzetnu važnost je pridavala stručnim i znanstvenim radovima, te unazad 6 godina gotovo da nije bilo kongresa iz nekog psihijatrijskog područja na kojem nije aktivno sudjelovala.

Prošle godine na ovom istom kongresu u Opatiji, Patricijin rad «Život je more» dobio je prvu nagradu u kategoriji postera. Sada bih vam željela prikazati taj poster da ga se još jednom prisjetimo.

 

"Ti si more"

Patricija Katić; Tatjana Ružić; Vesna Šendula-Jengić

Psihijatrijska bolnica Rab


Ovim radom želimo prikazati utjecaj kreativne terapije na rehabilitaciju i resocijalizaciju forenzičkog pacijenta s dugotrajnom hospitalizacijom.

U Psihijatrijskoj bolnici Rab aktivno djeluje Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika, u okviru koje se bolesnici bave različitim vidovima kreativne i radne terapije. U sklopu iste udruge djeluje literararna i glazbena grupa, čiji je član i pacijent o kojem govorimo.

Iz anamneze:

Radi se o mladom forenzičkom pacijentu (1982 g.) koji dolazi u Psihijatrijsku bolnicu Rab 2003 g. pod dg. Akutne psihoze. Do počinjenja kaznenog djela nikad nije psihijatrijski liječen. Prvi simptomi bolesti u vidu slušnih halucinacija javili su se kad je imao 19 g., a s 20 g. u stanju neubrojivosti počinio je teško kazneno djelo. Tada je bio u stanju akutne psihoze s izraženim slušnim halucinacijama i paranoidnim idejama. Dolaskom na forenzički odjel pacijent je bio svijestan počinjenog kaznenog djela i dugotrajnosti predviđene hospitalizacije te je iz istog razloga bio izuzetno depresivan, s izrazitim osjećajem bezperspekivnosti i beznađa, negativističan, s povremenim suicidalanim promišljanjima. U stalnom strahu, povremeno prominiraju paranoidne ideje. Individualnim pristupom i razvojem uočenih kreativnih kapaciteta, postepeno ga se potstiče u pisanju pjesama. U svom kreativnom radu pacijent pronalazi smisao, postaje boljeg osnovnog raspoloženja, gube se suicidalna promišljanja, motiviran za liječenje. Uspostavljena je suradnja s maestrom Ljubom Stipišićem Delmatom, koji je prepoznao njegov talent i ljubav prema pjesništvu, te je uglazbio jednu od njegovih pjesama. Daljnjom suradnjom s maesteom Stipišićem snimljen je CD-a na kojem se nalaze i uglazbljeni pacijentovi stihovi, a kasnije i zbirka poezije. Ukupno pacijentovo psihičko stanje se poboljšalo do te mjere da se 2006 g. realizirao prvi terapijski izlaz u primarnu obitelj, koji je pacijentu izuzetno bitan u daljnjoj motivaciji za liječenje, a čime je postignut i prvi korak u resocijalizaciji. U posljednje dvije godine pacijent je bio na desetak terapijskih izlaza u primarnu obitelj, motiviran za daljnje liječenje, u stabilnoj je remisiji.

Vidi se presudan utjecaj kreativne terapije u motivaciji za liječenje što je uz primjenjenu psihofarmakoterapiju i psihoterapiju rezultiralo dugotrajnom i stabilnom remisijom, te uspješnom resocijalizacijom.

 

Ključne riječi: kreativna terapija, forenzički pacijent, resocijalizacija i rehabilitacija.

 

Ovaj rad je na neki način paradigma Patricijinog odnosa prema poslu. Rad je prikazao petogodišnji trud oko jednog bolesnika od uzimanja prve anamneze sve do potpune resocijalizacije u koju je uključen napor koji daleko premašuje posao odjelnog liječnika. Tako se odnosila prema svim aspketima svoga života, ulažući maksimalno da bi uvijek dobila više.


Tvoji kolege


Iz govora održanog na Šestim hrvatskim psihijatrijskim danima, Opatija, 18. travnja 2009. godine. Govor je pročitao kolega Vitomir Višić.

 

 

 

 

Copyright © 2019 HPD - Mladi psihijatri / Powered by mojCMS.