SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA
I
SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Novosti

Reforma specijalizacije


Tijekom 2007. godine Sekcija je Povjerenstvu za reformu specijalizacije predložila smjernice odnosno popis zahtjeva koje smatramo da moraju biti usvojeni u novom programu (za koji se predviđa da će stupiti na snagu 2009. godine). Ove smjernice izvedene su iz rezultata istraživanja koje je Sekcija mladih psihijatara Hrvatske provela 2006. i 2007. godine s ciljem evaluacije dosadašnjeg programa specijalizacije. Anketirali smo većinu specijalizanata, mlađih specijalista i edukatora koji su dali svoja mišljenja o tome kako se postojeći model specijalizacije može unaprijediti.

Osobito zahvaljujemo članovima Povjerenstva dr. Maji Bajs, doc. dr.sc. Slađani Štrkalj Ivezić i prof.dr.sc. Rudolfu Gregureku na suradnji i potpori našoj Sekciji tijekom ove naše akcije.

 

INICIJATIVA ČLANOVA SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA I SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE U HRVATSKOJ ZA UNAPRIJEĐENJE PROGRAMA SPECIJALIZACIJE 1. dio

INICIJATIVA ČLANOVA SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA I SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE U HRVATSKOJ ZA UNAPRIJEĐENJE PROGRAMA SPECIJALIZACIJE 2. dio

 

Copyright © 2019 HPD - Mladi psihijatri / Powered by mojCMS.