SEKCIJA MLADIH PSIHIJATARA
I
SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE HRVATSKE

Novosti

Dobitnici nagrada 2008


PEHADE

 

Dunja Degmečić: Nasilje u osječkih srednjoskolaca (KB Osijek, Klinika

za psihijatriju) (Mentor: prof.dr.sc. Pavo Filaković)

 

Martina Rojnić Kuzman: Povezanost polimorfizama gena SERT, MDR1 i

5-HT2C s razvojem nuspojava i terapijskim odgovorom u shizofrenih

bolesnica liječenih novim antipsihotikom (KBC Zagreb, Klinika za

psihijatriju, mentor: Prof.dr.sc. Vesna Medved)

 

Igor Filipčić: Učestalost depresije i utjecaj liječenja depresije na

kvalitetu života bolesnika koji boluju od kroničnih tjelesnih bolesti

(KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, mentor: Prof.dr.sc. Ljubomir

Hotujac)

 

CECE

 

Sanea Mihanović:

Nađ S, Marčinko D, Vuskan - Ćusa N, Jakovljević M, Jakovljević G.

Spiritual well being, intrinsic religiosity, and suicidal behaviour in

predominantly Catholic Croatia war veterans with chronic posttraumatic

stress disorder, objavljen u Journal of Nervous and Mental Disease

2008; 196 (1): 79-83. (IF) 1.863 (SMK) (Opća bolnica Virovitica)

Copyright © 2019 HPD - Mladi psihijatri / Powered by mojCMS.